Sociální rehabilitace Na Jihu

Čeho chceme dosáhnout?

Podpořit lidi se zkušeností s duševním onemocněním, kteří potřebují získat a rozvíjet takové schopnosti a dovednosti, které jim umožní zvládat nároky soběstačného života v běžných podmínkách společnosti.

  "Do Spirály jsem začala chodit zhruba před rokem a půl a od té doby se stále více posouvám k životu, jaký jsem vedla a na jaký jsem byla zvyklá před nemocí. Našla jsem si tu přátele, se kterými jsem v kontaktu dodnes, i když někteří z nich už sociální službu nevyužívají a postupně se zbavuji strachu mluvit o tom, co jsem prožila - a to i s lidmi, kteří se s duševně nemocným nikdy nepotkali. Přestávám svou diagnózu vnímat jako stigma. A vždy se sem ráda vracím." Karolína

  O službě

   Jedná se o individuální práci s klientem, formou rozhovorů klienta s pracovníkem, nácviku a posilováním dovedností v jeho běžném prostředí a v reálných situacích. Služba je poskytována terénní a ambulantní formou. Sociální rehabilitace je zdarma.

  Sociální rehabilitace je určena lidem:

  • starším 18 let žijící v Ostravě

  • se zkušeností s duševním onemocněním především z oblastí psychóz, neuróz a poruch osobnosti

  • kteří se vlivem své nemoci ocitli v náročné životní situaci kterou nedokáží řešit vlastními silami a mají zájem o podporu k získání, rozvíjení a udržení schopností, jak situaci zvládnout

  Oblasti ve kterých podporujeme:

  • BYDLENÍ A DOMÁCNOST

  • ZDRAVÍ A PÉČE O SEBE

  • PRÁCE

  • VOLNÝ ČAS A VZDĚLÁVÁNÍ

  • SOCIÁLNÍ VAZBY A KOMUNIKACE

  • PRAKTICKÉ ČINNOSTI

  Co je pro nás důležité (zásady):

  • Respektujeme svobodnou vůli

  • Zplnomocňujeme

  • Využíváme zdroje z přirozeného okolí

  • Přistupujeme individuálně

  • Pracujeme týmově

  • Respektujeme soukromí

  V čem můžeme pomoci (cíle):

  • Osvojit dovednosti v oblasti péče o sebe a své zdraví

  • Získat a upevnit si dovednosti potřebné k uplatnění na trhu práce

  • Vytvářet a udržovat různorodé mezilidské vztahy

  • Nacházet a zkoušet možnosti, jak trávit volný čas

  • Osvojit si dovednosti potřebné k samostatnému bydlení

  Schůzka se sociálním pracovníkem:

   Schůzka může proběhnout u vás doma nebo tam, kde se cítíte dobře, případně u nás v kanceláři. Osobní schůzku je vhodné domluvit si předem.

  Lenka Vaňková, vedoucí služby  

  lenka.vankova@spirala-ops.cz / 774 103 385

  Hana Červená, sociální pracovnice 

  hana.cervena@spirala-ops.cz / 775 914 391

  Terezie Kobylková, sociální pracovnice 

  terezie.kobylkova@spirala-ops.cz / 771 155 815

  Hana Matyáštíková, sociální pracovnice

  hana.matyastikova@spirala-ops.cz / 731 781 757

  Ivana Staňková, sociální pracovnice 

  ivana.stankova@spirala-ops.cz / 775 191 764

  Lenka Košáková, peer asistent 

  lenka.kosakova@spirala-ops.cz 

  Kde nás najdete

  Po-čt: 7:00 - 16:00

  Pá: 8:00 - 12:00

  J.Matuška 82/26a,

  700 30 Ostrava - Dubina

  najihu@spirala-ops.cz

  Povinné informace

  Sociální služba je realizovaná v rámci dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence 3" na roky 2020-2021, Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem.

  Maximální okamžitá kapacita ambulantní formy je 8 osob. 

  Maximální okamžitá kapacita terénní formy je 4 osoby.