Sociální rehabilitace Na Jihu

Čeho chceme dosáhnout?

Podpořit lidi se zkušeností s duševním onemocněním, kteří potřebují získat a rozvíjet takové schopnosti a dovednosti, které jim umožní zvládat nároky soběstačného života v běžných podmínkách společnosti.

  "Do Spirály jsem začala chodit zhruba před rokem a půl a od té doby se stále více posouvám k životu, jaký jsem vedla a na jaký jsem byla zvyklá před nemocí. Našla jsem si tu přátele, se kterými jsem v kontaktu dodnes, i když někteří z nich už sociální službu nevyužívají a postupně se zbavuji strachu mluvit o tom, co jsem prožila - a to i s lidmi, kteří se s duševně nemocným nikdy nepotkali. Přestávám svou diagnózu vnímat jako stigma. A vždy se sem ráda vracím." Karolína


  Voláme do světa, že hledáme vedoucí sociální rehabilitace. Máte zájem? Jste dost odhodlaní pracovat v neziskovce?

  O službě

   Jedná se o individuální práci s klientem, formou rozhovorů klienta s pracovníkem, nácviku a posilováním dovedností v jeho běžném prostředí a v reálných situacích. Služba je poskytována terénní a ambulantní formou. Sociální rehabilitace je zdarma.

  Sociální rehabilitace je určena lidem:

  • starším 18 let žijící v Ostravě

  • se zkušeností s duševním onemocněním především z oblastí psychóz, neuróz a poruch osobnosti

  • kteří se vlivem své nemoci ocitli v náročné životní situaci kterou nedokáží řešit vlastními silami a mají zájem o podporu k získání, rozvíjení a udržení schopností, jak situaci zvládnout

  Oblasti ve kterých podporujeme:

  • BYDLENÍ A DOMÁCNOST

  • ZDRAVÍ A PÉČE O SEBE

  • PRÁCE

  • VOLNÝ ČAS A VZDĚLÁVÁNÍ

  • SOCIÁLNÍ VAZBY A KOMUNIKACE

  • PRAKTICKÉ ČINNOSTI

  Co je pro nás důležité (zásady):

  • Respektujeme svobodnou vůli

  • Zplnomocňujeme

  • Využíváme zdroje z přirozeného okolí

  • Přistupujeme individuálně

  • Pracujeme týmově

  • Respektujeme soukromí

  V čem můžeme pomoci (cíle):

  • Osvojit dovednosti v oblasti péče o sebe a své zdraví

  • Získat a upevnit si dovednosti potřebné k uplatnění na trhu práce

  • Vytvářet a udržovat různorodé mezilidské vztahy

  • Nacházet a zkoušet možnosti, jak trávit volný čas

  • Osvojit si dovednosti potřebné k samostatnému bydlení

  Multidisciplinární tým

  V roce 2021 se nám podařilo vytvořit základ multidisciplinárního týmu, jehož ambulantní a terénní způsob práce by měl v budoucnu částečně nahradit institucionalizovanou psychiatrickou péči v práci s lidmi s duševním onemocněním. V multidisciplinárním týmu spolu efektivně komunikují a úzce spolupracují různé profese sociálního a zdravotnického profilu tak, aby byl maximálně využit jejich potenciál ku prospěchu individuální podpory klienta nebo zájemce o poskytnutí sociální služby a také jeho rodiny. 

  Náš tým sociálních pracovníků tak získal novou posilu v podobě dvou psychiatrických sester, psychiatra a dvou peer konzultantů. Psychiatr poskytuje týmu odborné konzultace týkající se problematiky nemoci, dopadů nemoci, užívání léků, možností léčby, atd. Ostatní pracovníci se věnovali ambulantní i terénní práci s klienty. Rozvoj spolupráce přinesl větší možnost věnovat se lidem s duševním onemocněním, kteří se vymykají běžnému obrazu populace. Je u nich častější hospitalizace, delší začleňování do společnosti, nebo lidem, kteří o svém onemocnění ještě moc nevědí. 

  Projekt multidisciplinárního týmu byl v roce 2023 finančně podpořen:

  Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava 

  Členové MDT v roce 2023:

  • psychiatr Mudr. Jan Tatarko
  • psychiatrická sestra Mgr. Eva Klimešová
  • psychiatrická sestra Bc. Petra Sukeníková

  Princip multidisciplinarity

  "Prostor duševní nemoci, který ona sama zabírá, je obrazně řečeno místem potemnělé krajiny. Krajiny, kde stín leží nejen na člověku, ale i jeho okolí. Velmi pravděpodobně s ním ve stínu stojí více lidí, ale také je zastíněná louka, strom nebo řeka."

  Duševní onemocnění je u každého velmi individuální a jedinečná zkušenost, která zasahuje do celého života člověka. Během procesu zotavení se proto člověk s duševním onemocněním setká často s mnoha formami pomoci. Nejčastěji své potíže jako první řeší se svým praktickým lékařem. Může se dále navázat například na psychologa, který poskytuje psychologické poradenství případně psychoterapii. Nezbytná je také pomoc psychiatra, který je odborným lékařem a pracuje medicínsky, stanovuje diagnózu, může předepsat vhodné léky. Neopomenutelná je i pomoc zdravotních sester a psychiatrických sester, terapeutů různého zaměření, sociálních pracovníků v návazných sociálních terénních službách, peer konzultantů. Může se jednat i o pomoc krizového centra, podpůrné skupiny a v neposlední řadě jsou velkým zdrojem pomoci rodina a blízcí lidé člověka na cestě k zotavení.


  Schůzka se sociálním pracovníkem:

   Schůzka může proběhnout u vás doma nebo tam, kde se cítíte dobře, případně u nás v kanceláři. Osobní schůzku je vhodné domluvit si předem.

  Ivana Staňková, vedoucí služby  

  ivana.stankova@spirala-ops.cz / 775 191 764

  Dana Masarovičová, sociální pracovnice 

  dana.masarovicova@spirala-ops.cz / 774 456 192

  Iveta Bělohoubková, sociální pracovnice

  iveta.belohoubkova@spirala-ops.cz / 731 781 757

  Barbora Macošková, sociální pracovnice 

  barbora.macoskova@spirala-ops.cz / 774 103 385

  Markéta Vavrlová, sociální pracovnice

  marketa.vavrlova@spirala-ops.cz / 775 914 391

  Jitka Macáková, sociální pracovnice

  jitka.macakova@spirala-ops.cz / 771 155 815

  Jan Hamal, sociální pracovník

  jan.hamal@spirala-ops.cz / 775 763 194

  Lenka Košáková, peer pracovnice 

  Martin Kroček, peer pracovník

  martin.krocek@spirala-ops.cz / 775 929 485

  Kde nás najdete

  Po-čt: 7:00 - 16:00

  Pá: 8:00 - 12:00

  J.Matuška 82/26a,

  700 30 Ostrava - Dubina

  najihu@spirala-ops.cz

  Povinné informace

  Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2022+ 

  CZ.03.02.01/00/22_033/0000001

  Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

  Služba sociální rehabilitace je dále realizována s finanční podporou 

  Statutárního města Ostrava.

  Maximální okamžitá kapacita ambulantní formy je 2 osob. 

  Maximální okamžitá kapacita terénní formy je 5 osoby.

  Zde si stáhněte formulář pro možné podání stížnosti, námětu či připomínky.