Projekty

Projekt směřuje k profesionalizaci celé organizace Spirála Ostrava a tím také ke zlepšení poskytování našich služeb lidem se zdravotním postižením a také našim zákazníkům. Umožní nám především další rozvoj na stabilizovaných základech a s podklady auditu, které budou výchozím bodem pro další rozvoj. Díky finanční podpoře Active Citizens Fund...

Cílem projektu je analyzovat aktuální stav bezpečnosti dat, následně přijmout opatření ke zlepšení situace a ošetřit jedno z možných rizik pro dlouhodobou udržitelnost organizace. Opatření budou přijata jak v oblasti technického zajištění, tak v oblasti prevence na straně zaměstnanců společnosti. Projekt posílí neziskovou organizaci Spirála Ostrava...