Dobromila
,,Společenskou odpovědnost chceme šířit jednoduše i k Vám. Dobromila - webové tržiště s dobrem..."

Společnost probuzená ke společenské zodpovědnosti. 

Již od pravěku žili lidé v tlupách a kmenech, z nichž se postupně vyvíjely zárodky dnešní společnosti. Společnost vždy tvořili nejrůznější skupiny lidí. Uvědomělá společnost, by však kromě geografické soudržnosti měla plnit také úkol pomoci jednotlivcům, či skupinám lidí, kteří jsou zdravotně nebo sociálně znevýhodnění, oproti většinové populaci. Např. v rámci společenské zodpovědnosti firem. Mnoho institucí rádo pomůže, přispěje na dobrou věc, nakoupí výrobky, které vyrobili lidé s handicapem. Problém nastává v okamžiku, kdy firmy chtějí pomoci, ale nevědí, jakým způsobem, těžko se orientují v možnostech podpory, hledají jednoduchý a rychlý způsob, jak by mohly být společensky prospěšné, rozšířit tak svůj dopad a podpořit kvalitní firemní kulturu. 

,,My ve Spirále jsme jednou z obecně prospěšných společností a přicházíme s možným a efektivním řešením:"

Problémy spolupráce v rámci společenské zodpovědnosti, aneb potřebujeme Dobromilu.

 • roztříštěnost dostupných informací,
 • neinformovanost, neznalost otevřených možností spolupráce,
 • časově a energeticky náročné navazování spolupráce v rámci společenské odpovědnosti.

Dobromila = aplikace propojující světy

 1. párování aktuálních nabídek a poptávek firem a organizací
 2. rychlé uspokojení poptávaných služeb a produktů, on-line řešení, 
 3. přehlednost, zaručení kredibility společensky prospěšných organizací,
 4. potřebné zdroje informací na jednom místě.

Informace o projektu:

Projekt je zaměřen na on-line propojování neziskového, veřejného a soukromého sektoru prostřednictvím jednoduché webové a následně mobilní aplikace pro vyhledávání vhodné neziskovky, či sociálního podniku zejména pro firmy, které jsou, či chtějí být společensky prospěšné a podporovat smysluplné aktivity.

 • Přehledná databáze nevládních organizací, sociálních podniků i vzdělávacích institucí s filtrováním podle lokality, dopadu, zaměření, podle nabízených produktů a služeb. Systém získávání kreditů za uskutečněnou podporu pro firmy, za aktivitu pro neziskovky a další podpora aktivizace uživatelů. 
 • Prostor pro sjednávání výměnných obchodů, vytváření nabídek a poptávek a jejich párování. Mezi firmami či veřejným sektorem a neziskovkami i mezi neziskovkami navzájem. 
 • Projekt je ve startovní fázi, vyvíjet aplikaci technicky bude Tieto Czech s.r.o. jako svou CSR aktivitu. 
 • Projektem chceme umožnit efektivní a rychlé propojení rozdílných světů a lidí a usnadnit jim cestu ke společenské prospěšnosti.  

Pár příkladů, pro lepší představu:

Příklad 1: Firma má nepotřebný nábytek, vyřazuje židle, které už nepotřebují, ale jsou ve stavu, kdy ještě poslouží ostatním. Sociální podnik potřebuje do svého vybavení židle = společně se nabídka a poptávka spáruje.

Příklad 2: Neziskovka potřebuje nové logo, ale nemá dostatečný rozpočet na zaplacení grafika. Proto nabídne své služby - za nové logo catering. Grafik (firma, fyzická osoba) rád pomůže s tvorbou loga a jako odměnu místo financí dostane catering = výměnný obchod.


Aktuálně:

 • Společnost Tieto pracuje na první zkušební verzi, včetně vizuální stránky aplikace. Předpokládané datum spuštění  ,,beta verze" aplikace je plánováno k 1. lednu 2019.
 • Při práci na projektu spolupracujeme s mentory a konzultanty z nejrůznějších sektorů, v rámci akceleračního programu Impact First , který poskytuje Impact Hub pro podporu rozjezdu společensky prospěšného podnikání. Tito profesionálové jsou nám velkou oporou nejen při budování aplikace.

Přidejte se k nám

Hledáme spolupracovníky na testování první verze webové aplikace Dobromila. Zaujal Vás projekt, víte přesně jakou poptávku by Vaše neziskovka do aplikace zadala? Chcete se spolupodílet na realizaci projektu? Neváhejte nás kontaktovat, staňte se dobrovolnými členy našeho týmu a buďte přímo u toho!

Eva Krestová

E-mail: eva.krestova@spirala-ops.cz 

Tel: 606 053 619