Dobromila
Stránky připravujeme

Zde již brzy najdete informace o novém projektu Spirály - aplikaci Dobromila. Webové tržiště nabídek a poptávek společensky odpovědných organizací, propojující světy neziskového, soukromého a veřejného sektoru.