O nás

Společnost Spirála vznikla vyčleněním ostravské části organizace Anima Viva o.s. v roce 2012. Podporu lidem s dlouhodobým duševním onemocněním poskytuje náš tým už více než 14 let.

V prosinci 2019 došlo ke změně názvu a právní formy na Spirála Ostrava, z.ú. (zapsaný ústav).

Myslíme si, že zdravotně postižení mají mít rovnou šanci pracovat a seberealizovat se ve svém životě. A to nás motivuje v naší práci. Jsme poskytovateli služby sociální rehabilitace a nabízíme chráněná pracovní místa. 

Posláním organizace Spirála Ostrava je zvýšení uplatnitelnosti lidí s duševním onemocněním v běžném životě a zmírnění stigmatizace duševního onemocnění v rámci Moravskoslezského kraje.

Na jaké příčiny se zaměřujeme

  • změněné sociální a pracovní dovednosti vlivem duševní nemoci
  • nedostatek vhodných pracovních příležitostí v MSK
  • nedostatečná a zkreslená informovanost veřejnosti o duševním onemocnění

Co vytváříme, aby došlo ke změně

  • poskytujeme sociální služby na dvou pracovištích - nácvik sociálních a pracovních dovedností
  • vytváříme pracovní místa pro OZP
  • pořádáme a účastníme se akcí pro veřejnost, na kterých informujeme a propojujeme světy duševně nemocných a veřejnosti

Podrobněji si o naší činností můžete přečíst ve výročních zprávách.