Rozsah poskytované služby
Sociální rehabilitace Na Jihu

Rozsah poskytované sociální služby

1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (jejich využití, obsluha
  a bezpečnost při jejich užívání; nácvik obsluhy PC; nácvik obsluhy mobilního telefonu - psaní a posílání sms, telefonování),

 • nácvik péče o domácnost (úklid, chod kuchyně - stolování, nakupování, vaření, pečení, orientace v receptu a práce s receptem, práce s potravinami a způsoby jejich uchování, kontrola spotřeby potravin, péče o textilie - praní, zašívání, žehlení, péče o květiny, drobné údržbářské práce, hospodaření s penězi),

 • nácvik péče o vlastní osobu (podpora základních hygienických návyků, přiměřené péče o zevnějšek a stravovacích návyků),

 • pomoc s orientací v nemoci (vyhledávání informací, orientace v možnostech odborné péče, sestavení plánu pro případ krize - individuální krizový plán),

 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru (pohyb ve městě - nácvik jízdy k lékaři, na volnočasovou aktivitu, nakupování apod.),

 • nácvik pracovních kompetencí a návyků (podpora vědomí případné pracovní uplatnitelnosti, možnosti pracovního uplatnění, tvorba životopisu, průvodního a motivačního dopisu, způsoby hledání pracovních nabídek, podpora pracovních návyků - včas se dostavit, omluvit se, podpora komunikace se zaměstnavatelem apod.).

2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení (do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět),

 • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky (městská hromadná doprava, vlaky, autobusy),

 • nácvik chování v různých společenských situacích a nácvik běžných způsobů komunikace, kontaktu (společenské chování, nácvik komunikace a spolupráce s lidmi, nácvik komunikace prostřednictvím telefonu a e-mailu, příležitosti pro kontakt s lidmi a nácvik kontaktu s lidmi),

 • práce s informacemi (vyhledávání informací pro každodenní život - spoje, cena potravin, recepty apod., vyhledávání příležitostí pro zájmové aktivity a volný čas),

 • komunikační dovednosti (zásady komunikace, navázaní kontaktu, zahájení rozhovoru, udržení témat hovoru, rozhovor v nepříjemných situacích, bariéry v komunikaci apod.).

3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • osvojování a upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností:

 • kulturní akce - návštěva kin, divadel, výstav apod.,

 • sportovní aktivity - pěší turistika, sportovní hry,

 • práce na PC - vyhledávání informací, e-mail apod.,

 • rukodělné činnosti - výrobky z přírodních surovin, tematické výrobky dle ročního období, pletení košíků, výroba lapačů snů, drátování, výroba přání apod.,

 • keramické tvoření - práce s hlínou, glazura,

 • činnosti vedoucí ke zlepšení sociálních a poznávacích schopností - paměť, vnímání, představivost, zlepšení soustředění a pozornosti - osmisměrky, kvízy, postřehové hry apod.).

4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc s vyřizováním různých dokumentů, žádostí na úřadech, doprovod na úřady, pomoc s vyřizováním sociálních dávek, informace o dalších službách a zdrojích pomoci, invalidní důchody, zprostředkování služeb, podpora vědomí svých práv a podpora samostatného vyřizování osobních záležitostí.