Pro zájemce o praxi
Studentské praxe ve Spirále

Spirála o. p. s. ráda a aktivně spolupracuje s VŠ a VOŠ sociálními a poskytuje praxi jejich studentům. Počet studentů vykonávajících praxi je omezený a daný aktuální personální a provozní situací v organizaci. Pokud jako student máte zájem o vykonávání praxe v organizaci, kontakujte nás se žádostí o vykonávání praxe.

Bc. Helena Křemenová - mentor praxí

helena.kremenova@spirala-ops.cz

608 970 016


Přednostně přijímáme studenty motivované a se skutečným zájmem o cílovou skupinu lidí s duševním onemocněním a o práci Spirály o. p. s. Podmínkou k umožnění vykonávání praxe na pracovišti cateringu je zdravotní průkaz pro práci v potravinářství. Můžete si jej vyřídit až po domluvě o nástupu na praxi a to před zahájením výkonu praxe. Pokud by Vás práce v naší organizaci během praxe skutečně oslovila, můžete s námi dále spolupracovat jako dobrovolník.


Co se očekává od studentů?

Před přijetím studenta na praxi dochází k vzájemnému vyjasňování představ a cílů. Student předkládá mentorovi plán praxe a společně se domluví na jednotlivých krocích. Spirála o.p.s. využívá systému tzv. zážitkové praxe. Student má možnost podílet se na chodu organizace, se souhlasem uživatele má možnost být účasten nácviků (např. vaření, práce na PC, kreativní tvoření apod.). Praxe studenta probíhá na všech našich pracovištích - Klub Kafe Ostrava, Kafárna. Získá nejen povědomí o sociální službě sociální rehabilitace, ale také o možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci kavárny či cateringu.


Pro zájemce dobrovolnictví

V případě zájmu studenta o účast v projektu s ním budou sjednány podmínky a smlouva o dobrovolnictví. Ve spolupráci se pak dobrovolník bude podílet na přípravách, realizaci
a organizaci vzdělávacích, kulturních a zábavných akcí pro širokou veřejnost, které jsou realizovány v našich tréninkových kavárnách. Příklady těchto aktivit: pravidelné vzdělávací semináře Sestra.In pro zdravotní sestry, vernisáže výstav v Galerii U Oblouku, kurzy keramiky pro veřejnost, přednášky pro seniory, zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi apod.
Účast na konkrétních aktivitách bude s dobrovolníky předem domlouvat organizační pracovnice Spirály o.p.s. podle jejich časových možností. Cílem je, aby se stali rovnocennými spolupracovníky našich zaměstnanců OZP a byli jim v případě potřeby účinnou oporou při práci.