Sociální služba

Poskytovaná sociální služba

Posláním sociální rehabilitace je podpora a posílení lidí s duševním onemocněním, kteří se vlivem své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou vlastními silami řešit.

Cíle služby

  1. Uživatel je samostatnější v péči o svou osobu a o domácnost.

  2. Uživatel umí lépe komunikovat, navazovat a udržovat vztahy s lidmi.

  3. Uživatel zná možnosti trávení svého volného času.

  4. Uživatel je orientovaný ve svých možnostech vzdělávání.

  5. Uživatel je posílený ve vědomí své pracovní uplatnitelnosti.


Cílová skupina
Lidé s duševním onemocněním z oblasti psychóz, neuróz a poruch osobnosti ve věku od 18 let.

Služba není poskytována

- osobám v akutní fázi závislosti na alkoholu, psychotropních látkách a hazardních hrách,
- osobám s jiným zdravotním postižením (ostatní duševní onemocnění kromě oblastí výše    uvedených, neslyšící, nevidomí, středně a těžce mentálně postižení).

Formy poskytování sociální služby
Služba je poskytována ambulantní a terénní formou. Ambulantní služba je poskytována
v prostorách organizace Spirála o. p. s. - Klub Kafe Ostrava, Čujkovova 3165/40a, 700 30
Ostrava-Zábřeh a Kafárna, U Oblouku 10/501, 708 00 Ostrava-Poruba.

Terénní služba je poskytována na území města Ostravy formou nácviku péče o domácnost v domácnosti uživatele, nácviku samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru dle potřeb uživatele, doprovodu uživatele k lékaři, na úřady, do škol, školských zařízení, zaměstnání a na volnočasovou aktivitu, podpůrných návštěv v psychiatrických nemocnicích
a doprovodu při skupinových aktivitách organizace.

Zásady pro pracovníky sociální služby

  • Respektování svobodné volby uživatele - pracovníci podporují vlastní svobodné rozhodování uživatele.
  • Podporování nezávislosti uživatele - pracovníci aktivně vedou uživatele k přebírání zodpovědnosti za vlastní život.
  • Respektování soukromí uživatele - pracovníci zachovávají soukromí při jednání s uživatelem a mlčenlivost o informacích získaných při poskytování sociální služby.
  • Individuální přístup - pracovníci přistupují k uživateli podle jeho potřeb a přání.
  • Odbornost - pracovníci jsou kvalifikovaní k výkonu práce v sociální službě a své vzdělání si průběžně doplňují v odborných kurzech a seminářích, své profesní zkušenosti si vzájemně předávají v rámci týmové spolupráce.