Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je způsob jak zvládnout období po hospitalizaci, během návratu do školy, či práce a získat zpět jistotu v některých dovednostech, ztracenou vlivem nemoci.  

např.: naučit se nakupovat a vařit, vytvořit si finanční plán hospodaření, osvojit si dovednosti práce na počítači,získat jistotu při uplatňování svých práv a vyřizování svých osobních záležitostí, účastnit se společenských a kulturních akcí

 • Maximální okamžitá kapacita ambulantní formy je 8 osob. Maximální okamžitá kapacita terénní formy je 4 osoby.
 • Sociální služba je poskytovaná bez úhrady.

"Do Spirály jsem začala chodit zhruba před rokem a půl a od té doby se stále více posouvám k životu, jaký jsem vedla a na jaký jsem byla zvyklá před nemocí. Našla jsem si tu přátele, se kterými jsem v kontaktu dodnes, i když někteří z nich už sociální službu nevyužívají a postupně se zbavuji strachu mluvit o tom, co jsem prožila - a to i s lidmi, kteří se s duševně nemocným nikdy nepotkali. Přestávám svou diagnózu vnímat jako stigma. A vždy se sem ráda vracím." Karolína

S čím a jak pomůžeme

(Pracoviště: Volgogradská 2424/74, Ostrava - Zábřeh)

Pomůžeme vám:

 • zvládnout období po hospitalizaci
 • během návratu do školy
 • při jednáních na úřadech, u lékaře apod.
 • při plánování režimu dne
 • při vyhledávání pracovních nabídek, tvorbě životopisu
 • zvládnout běžné povinnosti v domácnosti
 • seznámit se s jinými lidmi, získat nové zkušenosti

Cíle služby

 • Uživatel je samostatnější v péči o svou osobu a o domácnost.

 • Uživatel umí lépe komunikovat, navazovat a udržovat vztahy s lidmi.

 • Uživatel zná možnosti trávení svého volného času.

 • Uživatel zná své možnosti v oblasti vzdělávání a je posílený ve vědomí své pracovní uplatnitelnosti

 • Uživatel je samostatnější ve vyřizování svých osobních záležitostí.

Cílová skupina : lidé s duševním onemocněním z oblasti psychóz, neuróz a poruch osobnosti ve věku od 18 let. Sociální služba se nachází v prostorách obytného domu. Prostory sociální služby nejsou bezbariérové. Uživatelům, kteří potřebují bezbariérové prostředí může být sociální služba poskytnuta terénní formou.

Terénní služba je poskytována na území města Ostravy formou nácviku péče o domácnost v domácnosti uživatele, nácviku samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru dle potřeb uživatele, doprovodu uživatele k lékaři, na úřady, do škol, školských zařízení, zaměstnání a na volnočasovou aktivitu, podpůrných návštěv v psychiatrických nemocnicích. Terénní forma poskytování sociální služby probíhá na předem domluveném místě s uživatelem

Schůzka se sociálním pracovníkem:

 • společná domluva kde, kdy se bude konat
 • terénní forma - u vás doma nebo tam, kde se cítíte dobře
 • na pracovišti Na jihu - vždy v soukromí a důvěrně

Během osobní schůzky probereme, co byste chtěli ve svém životě změnit, s čím nejste spokojeni. Společně hledáme a plánujeme způsob, jak situaci řešit. Smyslem pravidelných setkání je otevření a hledání dalších možností. Pro více informací kontaktujte sociální pracovnice

Povinné informace

Sociální služba je realizovaná v rámci dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence 3" na roky 2020-2021, Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem.

Sociální rehabilitace Na Jihu

Volgogradská 2424/74

700 30 Ostrava - Zábřeh

731 781 757

najihu@spirala-ops.cz