Sociální rehabilitace Na Jihu
Ostrava - Zábřeh

Sociální rehabilitace Na Jihu je místem poskytování sociální služby sociální rehabilitace nestátní neziskové organizace Spirála o.p.s. Od dubna 2018 nás najdete na nové adrese!

Sociální rehabilitace Na Jihu 

Volgogradská 2424/74, Ostrava - Zábřeh

Posláním sociální rehabilitace je podpora a posílení lidí s duševním onemocněním, kteří se vlivem své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou vlastními silami řešit.

Nepříznivou sociální situací rozumíme oslabení nebo ztrátu schopností zvládat a řešit situace každodenního života v některé z těchto oblastí:

 • péče o domácnost (např. úklid, chod kuchyně, nakupování, obsluha spotřebičů, drobné údržbářské práce),

 • hospodaření s penězi (např. plán hospodaření - zajištění stravy, úhrada bydlení, možnosti úspory),

 • péče o svou osobu (např. základní hygienické návyky, přiměřená péče o zevnějšek, péče o oděvy, stravovací návyky),

 • samostatný pohyb a orientace (např. při nakupování, při trávení volného času, vyhledávání způsobů dopravy),

 • zdraví (např. orientace v nemoci, orientace v možnostech odborné péče),

 • vzdělávání (např. dokončení vzdělání, rozšíření vzdělání),

 • práce (např. obava z pracovního uplatnění, motivace),

 • trávení volného času (např. způsoby trávení volného času),

 • sociální vztahy (např. sociální izolace a její prevence - vztahy, přetrhané vazby, osamělost, nepochopení okolí, stigmatizace),

 • komunikace (např. oslabení schopnosti komunikace - příležitosti ke komunikaci, problém mluvit před lidmi, problém říct si, co potřebují),

 • obstarávání osobních záležitostí (např. vyřizování různých dokumentů, žádostí na úřadech, doprovod na úřady, pomoc s vyřizováním sociálních dávek, informace o dalších službách a zdrojích pomoci, invalidní důchody, zprostředkování služeb, podpora vědomí svých práv a podpora samostatného vyřizování osobních záležitostí).

Cíle služby

 • Uživatel je samostatnější v péči o svou osobu a o domácnost.

 • Uživatel umí lépe komunikovat, navazovat a udržovat vztahy s lidmi.

 • Uživatel zná možnosti trávení svého volného času.

 • Uživatel je orientovaný ve svých možnostech vzdělávání.

 • Uživatel je posílený ve vědomí své pracovní uplatnitelnosti.

Sociální služba se nachází v prostorách obytného domu. Prostory sociální služby nejsou bezbariérové. Uživatelům, kteří potřebují bezbariérové prostředí může být sociální služba poskytnuta terénní formou.

Terénní služba je poskytována na území města Ostravy formou nácviku péče o domácnost v domácnosti uživatele, nácviku samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru dle potřeb uživatele, doprovodu uživatele k lékaři, na úřady, do škol, školských zařízení, zaměstnání a na volnočasovou aktivitu, podpůrných návštěv v psychiatrických nemocnicích

a doprovodu při skupinových aktivitách organizace. Terénní forma poskytování sociální služby probíhá na předem domluveném místě s uživatelem.


Sociální služba je realizovaná v rámci dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence 2" na roky 2017-2019, Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem.

Poskytovaná podpora

Na Jihu máte příležitost

 • smysluplně využívat čas, posilovat kontakt a komunikaci s lidmi při kreativním tvoření
 • naučit se nakupovat a vařit, vytvořit si finanční plán hospodaření
 • osvojit si dovednosti práce na počítači
 • získat jistotu při uplatňování svých práv a vyřizování svých osobních záležitostí
 • účastnit se společenských a kulturních akcí

Kompletní rozsah poskytované služby najdete zde.

Podmínky služby

 • Maximální okamžitá kapacita ambulantní formy je 8 osob. Maximální okamžitá kapacita terénní formy je 4 osoby.
 • Sociální služba je poskytovaná bez úhrady.
 • Řídíme se Zásadami pro pracovníky v sociálních službách
 • Máte zájem o sociální službu? Domluvte si schůzku se sociální pracovnicí, ochotně Vám vysvětlí náležitosti k přijetí.

  Provozní doba poskytování sociální služby: 

  Mgr. Hana Bulavová 

 • - sociální pracovnice

 •  731 781 757, najihu@spirala-ops.cz   

        Po - Pá 7.00 - 16,00

Sociální rehabilitace Na Jihu

Volgogradská 2424/74

700 30 Ostrava - Zábřeh

731 781 757

hana.bulavova@spirala-ops.cz