Sociální rehabilitace Na Jihu

Podáme Vám pomocnou ruku

"Do Spirály jsem začala chodit zhruba před rokem a půl a od té doby se stále více posouvám k životu, jaký jsem vedla a na jaký jsem byla zvyklá před nemocí. Našla jsem si tu přátele, se kterými jsem v kontaktu dodnes, i když někteří z nich už sociální službu nevyužívají a postupně se zbavuji strachu mluvit o tom, co jsem prožila - a to i s lidmi, kteří se s duševně nemocným nikdy nepotkali. Přestávám svou diagnózu vnímat jako stigma. A vždy se sem ráda vracím."

Karolína

Služba podporuje lidi s duševním onemocněním, které tíží jejich náročná životní situace a hledají tak pomocnou ruku.

Pomůžeme vám:

 • zvládnout období po hospitalizaci
 • během návratu do školy
 • při jednáních na úřadech, u lékaře apod.
 • při plánování režimu dne
 • při vyhledávání pracovních nabídek, tvorbě životopisu
 • zvládnout běžné povinnosti v domácnosti
 • seznámit se s jinými lidmi, získat nové zkušenosti

Schůzka se sociální pracovnicí / pracovníkem:

 • společná domluva kde, kdy se bude konat
 • terénní forma - u vás doma nebo tam, kde se cítíte dobře
 • na pracovišti Na jihu - vždy v soukromí a důvěrně

Během osobní schůzky probereme, co byste chtěli ve svém životě změnit, s čím nejste spokojeni. Společně hledáme a plánujeme způsob, jak situaci řešit. Smyslem pravidelných setkání je otevření a hledání dalších možností.

Pomůžeme Vám převzít zodpovědnost za svůj život, celkově se osamostatnit a cítit se ve svém životě lépe. 

Pro více informací kontaktujte sociální pracovnice:

Lenka Vaňková - 774 103 385, Hana Matyáštíková - 731 781 757, Ivana Staňková - 775 191 764, Hana Červená - 775 914 391, Terezie Kobylková - 771 155 815, najihu@spirala-ops.czSociální rehabilitace Na Jihu je místem poskytování sociální služby sociální rehabilitace nestátní neziskové organizace Spirála Ostrava, z.ú.

Sociální rehabilitace Na Jihu 

Volgogradská 2424/74, Ostrava - Zábřeh

Posláním sociální rehabilitace je podpora a posílení lidí s duševním onemocněním, kteří se vlivem své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou vlastními silami řešit.

Nepříznivou sociální situací rozumíme oslabení nebo ztrátu schopností zvládat a řešit situace každodenního života v některé z těchto oblastí:

 • péče o domácnost (např. úklid, chod kuchyně, nakupování, obsluha spotřebičů, drobné údržbářské práce),

 • hospodaření s penězi (např. potíže vyjít s penězi, dluhy),

 • péče o svou osobu (např. základní hygienické návyky, přiměřená péče o zevnějšek, péče o oděvy, stravovací návyky, orientace v možnostech odborné péče),

 • samostatný pohyb a orientace (např. obava z cestování, veřejná doprava, orientace ve venkovním a vnitřním prostoru),

 • vzdělávání (např. dokončení vzdělání, rozšíření vzdělání),

 • práce (např. ztráta zaměstnání, obava z pracovního uplatnění),

 • trávení volného času (např. ztráta zájmů, neznalost možností trávení volného času),

 • sociální vztahy (např. sociální izolace, zpřetrhané vazby, osamělost, nepochopení okolí),

 • komunikace (např. strach mluvit s lidmi, problém říct si, co potřebují),

 • obstarávání osobních záležitostí (např. obava jít na poštu, do banky, nejistota při vyplňování formulářů, obava z vyřizování osobních dokladů).

Cíle služby

 • Uživatel je samostatnější v péči o svou osobu a o domácnost.

 • Uživatel umí lépe komunikovat, navazovat a udržovat vztahy s lidmi.

 • Uživatel zná možnosti trávení svého volného času.

 • Uživatel zná své možnosti v oblasti vzdělávání a je posílený ve vědomí své pracovní uplatnitelnosti

 • Uživatel je samostatnější ve vyřizování svých osobních záležitostí.

Cílová skupina

Lidé s duševním onemocněním z oblasti psychóz, neuróz a poruch osobnosti ve věku od 18 let.

Sociální služba se nachází v prostorách obytného domu. Prostory sociální služby nejsou bezbariérové. Uživatelům, kteří potřebují bezbariérové prostředí může být sociální služba poskytnuta terénní formou.

Terénní služba je poskytována na území města Ostravy formou nácviku péče o domácnost v domácnosti uživatele, nácviku samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru dle potřeb uživatele, doprovodu uživatele k lékaři, na úřady, do škol, školských zařízení, zaměstnání a na volnočasovou aktivitu, podpůrných návštěv v psychiatrických nemocnicích. Terénní forma poskytování sociální služby probíhá na předem domluveném místě s uživatelem

Sociální služba je realizovaná v rámci dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence 3" na roky 2020-2021, Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem.

Poskytovaná podpora

Na Jihu máte příležitost

 • naučit se nakupovat a vařit, vytvořit si finanční plán hospodaření
 • osvojit si dovednosti práce na počítači
 • získat jistotu při uplatňování svých práv a vyřizování svých osobních záležitostí
 • účastnit se společenských a kulturních akcí

Kompletní rozsah poskytované služby najdete zde.

Podmínky služby

 • Maximální okamžitá kapacita ambulantní formy je 8 osob. Maximální okamžitá kapacita terénní formy je 4 osoby.
 • Sociální služba je poskytovaná bez úhrady.
 • Řídíme se Zásadami pro pracovníky v sociálních službách
 • Máte zájem o sociální službu? Domluvte si schůzku se sociální pracovnicí, ochotně Vám vysvětlí náležitosti k přijetí.

  Provozní doba poskytování sociální služby

 •     Po - Čt 7.00 - 16,00

 • Pá - 7:00 - 12:00

Sociální rehabilitace Na Jihu


Volgogradská 2424/74

700 30 Ostrava - Zábřeh

731 781 757

najihu@spirala-ops.cz

Kontakty:

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Vaňková, vedoucí rehabilitace, 774 103 385

Pracovníci:

Mgr. Hana Matyáštiková 731 781 757

Ivana Staňková, DiS. 775 191 764

Mgr. Hana Červená 775 914 391

Bc. Terezie Kobylková 771 155 815