Sociální rehabilitace Na Jihu
Ostrava - Zábřeh

Sociální rehabilitace Na Jihu je místem poskytování sociální služby sociální rehabilitace nestátní neziskové organizace Spirála o.p.s. Od dubna 2018 nás najdete na nové adrese!

Sociální rehabilitace Na Jihu, Volgogradská 2424/74, Ostrava - Zábřeh.


Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 70 upravuje sociální rehabilitaci jako:

"soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb".

Sociální služba se nachází v prostorách obytného domu. Prostory sociální služby nejsou bezbariérové. Uživatelům, kteří potřebují bezbariérové prostředí může být sociální služba poskytnuta terénní formou.

Terénní služba je poskytována na území města Ostravy formou nácviku péče o domácnost v domácnosti uživatele, nácviku samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru dle potřeb uživatele, doprovodu uživatele k lékaři, na úřady, do škol, školských zařízení, zaměstnání a na volnočasovou aktivitu, podpůrných návštěv v psychiatrických nemocnicích

a doprovodu při skupinových aktivitách organizace. Terénní forma poskytování sociální služby probíhá na předem domluveném místě s uživatelem.


Maximální okamžitá kapacita ambulantní formy je 8 osob. Maximální okamžitá kapacita terénní formy je 4 osoby.

Sociální služba je poskytovaná bez úhrady.

Sociální služba je realizovaná v rámci dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence 2" na roky 2017-2019.

Na Jihu máte příležitost:

  • smysluplně využívat čas, posilovat kontakt a komunikaci s lidmi při kreativním tvoření

  • naučit se nakupovat a vařit, vytvořit si finanční plán hospodaření

  • osvojit si dovednosti práce na počítači

  • získat jistotu při uplatňování svých práv a vyřizování svých osobních záležitostí

  • účastnit se společenských a kulturních akcí

Máte zájem o sociální službu?

Domluvte si schůzku se sociální pracovnicí, ochotně Vám vysvětlí náležitosti k přijetí.

Provozní doba poskytování sociální služby:                                    Po - Pá 7.00 - 16,00

Mgr. Hana Bulavová                                                                                      731 781 757


Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem.

Nabízíme

Sociální rehabilitace Na Jihu

Volgogradská 2424/74

700 30 Ostrava - Zábřeh

731 781 757

hana.bulavova@spirala-ops.cz