Sociálně terapeutická dílna Kafárna
Tréninková kavárna v Ostravě - Porubě

Kafárna U Oblouku

Kafárna je tréninkovou kavárnou obecně prospěšné společnosti Spirála s příjemnou atmosférou a hlavně se společenským přesahem. 

Posláním sociálně terapeutické dílny Kafárna je dlouhodobá a pravidelná podpora lidí s duševním onemocněním, kteří se vlivem své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou vlastními silami řešit a v důsledku toho jsou znevýhodněni na otevřeném nebo chráněném trhu práce.

Rozsah poskytované sociální služby

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

 1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 2. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
 3. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
Nácviky dovedností probíhají v tréninkové kavárně a rukodělné dílně. 

Cíle služby

 1. Uživatel, který si osvojil sociální a pracovní návyky a dovednosti na takové úrovni, která mu může pomoci uplatnit se na chráněném či otevřeném trhu práce.

 2. Uživatel, který nalezl své uplatnění a seberealizaci ve smysluplné pracovní činnosti v bezpečném prostoru sociální služby.

 3. Uživatel, který získal, zachoval nebo zdokonalil své sociální a pracovní návyky a dovednosti.

 4. Uživatel, který je posílený v dodržování pravidelného režimu - denního, pracovního či volnočasového.

 5. Uživatel, který je samostatnější v péči o svou osobu.

Poskytovaná podpora

V čem Vám můžeme pomoci

 • práce (např. obava z pracovního uplatnění, motivace k pracovní činnosti, absence pracovních zkušeností, dovedností, návyků a kompetencí, povědomí o vhodném pracovním uplatnění, absence pracovního režimu, postupné zvyšování nároků na svou osobu),

 • seberealizace (např. absence nebo nedostatek příležitostí pro smysluplnou činnost, denní či volnočasový režim, kontakt se sociálním prostředím),

 • kontakt s přirozeným prostředím (např. kontakt s lidmi, vyhledávání informací pro každodenní život, kontakt s okolím - běžné instituce a služby, potencionální zaměstnavatelé, informace o dalších možnostech pracovního uplatnění, službách a zdrojích pomoci, vyřizování různých dokumentů),

 • komunikace (např. oslabení schopnosti komunikace, komunikace v pracovní skupině),

 • péče o svou osobu (např. základní hygienické návyky, přiměřená péče o zevnějšek, péče o oděvy, stravovací návyky, orientace v nemoci, orientace v možnostech odborné péče).


Podmínky služby

Služba je poskytována ambulantní formou

 • Kapacita ambulantní služby: 10 uživatelů
 • Sociální služba je poskytována bez úhrady mimo stravu a pitný režim. 
 • Řídíme se Zásadami pro pracovníky v sociálních službách.
 • Máte zájem o sociální službu? Domluvte si schůzku se sociální pracovnicí, ochotně Vám vysvětlí náležitosti k přijetí.

Provozní doba poskytování sociální služby: 

Po - Pá, 7,00 - 16,00


Bc. Helena Křemenová, DiS.

 - vedoucí sociální služby
  tel. 731 079 204,  std@spirala-ops.cz

V návaznosti na sociální službu nabízíme uživatelům možnost zapojit se do pracovní rehabilitace Úřadu práce. V rámci pracovní rehabilitace, v součinnosti s Úřadem práce, nabízíme možnost zapojit se do Poradensko-motivačního programu a následně do programu Příprava k práci.

Uživatelé, kteří navštěvují pracoviště Kafárna v rámci sociální služby sociální rehabilitace mají příležitost:

Kafárna


U Oblouku 10/501

708 00 Ostrava Poruba

Bc.Helena Křemenová, 731 079 204

STD@spirala-ops.cz