Letní tábor Spirálka 2016

 

Informace k dětskému letnímu táboru Spirálka 2016 

s celotáborovou hrou „Zpátky do české minulosti“

 

Kdo tábor pořádá?

Pořadatelem tábora je organizace Spirála o. p. s., sídlem A. Poledníka 1/2, 700 30 Ostrava – Jih, IČ: 29451736.

Hlavní vedoucí: Bc. Michal Ján Ďurkovič, tel.: 702 014 547

Kde a kdy se tábor koná?

Tábor se koná v Rekreačním středisku Dopravák, které se nachází v lokalitě s názvem Buchlovice – Smraďavka na okraji Chřibů na Jižní Moravě.

Termín tábora je od 3.7. do 15.7.2016.

O čase odjezdu budete předem informováni.

Pro koho je tábor určen?

Tábor je určen pro děti od 6 do 17 let, které jsou zdravotně způsobilé a schopné se plně zapojit do programu tábora. Minimální počet dětí na táboře je 60, maximální 72.

Co děti na táboře čeká?

 • celotáborová hra s názvem „Zpátky do české minulosti“ – přiblížíme dětem českou historii různými hrami, soutěžemi, zážitky a dobrodružstvím
 •  
 • přiblížení světa zdravých a nemocných lidí – navštíví nás lidé se zdravotním postižením, povídáním a zapojením do programu tábora ukážeme dětem, jak se nemocným lidem žije a jak si můžeme navzájem pomáhat
 • oddílová činnost se zkušenými vedoucími
 • výuka táborových dovedností
 • letní sporty, koupání, táborák, diskotéky a soutěže
 • ukázky historických událostí a praktických dovedností
 • výlety do okolí
 • krásná příroda, čerstvý zdravý vzduch
 • noví kamarádi, nové zkušenosti a dovednosti

 

Kde budou děti ubytovány?

Děti budou ubytovány ve čtyřmístných chatkách. Jsou vybaveny dvěma poschoďovými postelemi, stolkem, židlemi, poličkami a skříněmi. Chatky jsou seskupeny do tvaru písmene "U", uprostřed je stožár na vlajku a nedaleko je ohniště, hřiště na tenis a volejbal, louka
s fotbalovými brankami a vodní nádrž. Sociální zařízení je umístěno v přízemí budovy, která je několik metrů od chatek. Středisko je každoročně pod pravidelnou kontrolou ze strany Krajské hygienické stanice a odpovídá všem podmínkám pro ubytování a stravování daného počtu dětí.

Kdo jsou vaši vedoucí a kdo tábor připravuje?

Tým, který tábor realizuje, je složen z kompetentních a zkušených vedoucích. Jedná se o profesionály z oblasti sociální, policejní, pedagogické a zdravotnické práce. Při výběru vedoucích je pro nás důležité, aby dokázali dětem předat zkušenosti a vědomosti, dokázali je zabavit a byli pro ně odpovídající autoritou. Nejdůležitější je zodpovědný přístup všech vedoucích s cílem dětem připravit krásné chvíle na táboře a přitom je chránit a dávat na ně pozor. Všichni naši vedoucí jsou psychicky a fyzicky způsobilí pro práci s dětmi.

O zdravotní stav dětí se po celou dobu budou starat dvě zkušené zdravotní sestry, které jsou zaměstnány na oddělení ARO ve Fakultní nemocnici Ostrava. Dbáme na kvalitní zdravotní vybavení, abychom byli připraveni na téměř jakoukoliv situaci.

Tábor je připravován vedoucími ve spolupráci se zaměstnanci organizace Spirála o. p. s., většinou s lidmi se zdravotním postižením.

Jaká je cena tábora?

Cena tábora je 4950 Kč, pokud si sami dítě na tábor přivezete a nebudete využívat námi zajištěnou dopravu. Cena tábora s dopravou činí 5400 Kč.

Cena tábora zahrnuje ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, personální zajištění tábora vedoucími a zdravotnicemi, úrazové pojištění dětí, vstupné a jízdné na výlety, CD s fotografiemi z tábora, případně dopravu na tábor a domů.

Úhradu tábora je možno provést formou zálohy ve výši 3000 Kč, a to do 29.4.2016. Zbytek platby uhraďte nejpozději do 31.5.2016. Tábor je možno uhradit najednou v plné výši, a to do 29.4.2016.

Úhrady lze provést převodem na bankovní účet organizace Spirála o. p. s., č. ú.: 254442669/0300, případně v hotovosti na pokladnách pracovišť organizace (Klub Kafe Ostrava, Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava – Zábřeh, nebo Kafárna, U Oblouku 501/10, 708 00 Ostrava – Poruba). Pokud máte možnost hradit tábor přes zaměstnavatele z FKSP, rádi Vám na požádání vystavíme pro zaměstnavatele fakturu. V tomto případě bude platba za tábor fakturována v plné výši.

V případě, že Vaše dítě v době nástupu tábora onemocní, celou částku vracíme pouze v případě, že budeme mít za dítě náhradníka nebo jej sami najdete. Úhrady za děti vracíme v podobných případech pouze tehdy, dojde-li k pokrytí nevratných nákladů tábora.

Ve výjimečných případech, kdy dítě odjede z tábora dřív (nebo naopak nastoupí později) lze snížit cenu o denní podíl stravy, kterou neodebere. V takovém případě řešíme každý případ osobně. Pokud se Vás týká tento případ, prosíme kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky. Všechny kontakty naleznete na stránce níže.

Přeplatky a storna vyřešíme nejpozději do jednoho měsíce po skončení tábora převodem finanční částky na Váš bankovní účet.

Jak se přihlásit na tábor?

Vyplňte prosím elektronickou přihlášku, kterou naleznete na našich webových stránkách v sekci Tábory Spirálka. V případě, že si ji budete chtít vytisknout, naleznete na stránce pod přihláškou možnost tisku.

Přihláška bude elektronicky doručena na naši táborovou e-mailovou adresu. Její přijetí a zařazení dítěte na tábor Vám potvrdíme na váš e-mail. Zároveň obdržíte v příloze vaši přihlášku v PDF verzi. Bude obsahovat variabilní symbol přihlášky, který pak uvedete k platbě tábora. Přihlášku v PDF verzi prosím vytiskněte a podepsanou zákonným zástupcem dítěte ji odevzdejte při odjezdu na tábor společně s dalšími požadovanými dokumenty.

Poté je potřeba provést úhradu tábora dle výše uvedených instrukcí. Potvrzovací e-mail s přihláškou v PDF verzi bude také všechny informace k platbě obsahovat.

Co je nutné odevzdat při odjezdu na tábor?

U odjezdu je nutné odevzdat doklady o dítěti do rukou hlavního vedoucího či jím pověřené osoby (např. zdravotnice). V případě vlastní dopravy se doklady odevzdávají v místě tábora.

 • přihláška podepsaná zákonným zástupcem dítěte – vytiskněte poté, co Vám přijde na e-mailovou adresu a podepište

 • potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte - vyplňuje praktický lékař dítěte, potvrzení nesmí být starší jednoho roku

 • potvrzení o bezinfekčnosti – vyplňte v den odjezdu na tábor, potvrdíte tím platnost bezinfekčnosti dítěte

 • kartička zdravotní pojišťovny – je možno dodat i její kopii

 • kopie očkovacího průkazu (stačí list se seznamem očkování - není povinné, nicméně je to praktické)

 • užívané léky - léky prosím přibalte s přehledným rozpisem užívání. Dítěti nedávejte žádné léky bokem - ani zdánlivě neškodné jako paralen, brufen a pod.

Před odjezdem na tábor budeme kontrolovat dětem vlasy, zda nemají vši. V případě, že je objevíme, nemůžeme dítě přijmout na tábor. Kontrolujte prosím svým dětem v průběhu několika dní před táborem, zda vši nemají. Získáte tím čas děti vší zbavit a nevystavíte je nepřijetí na tábor. Děti pak můžeme na tábor přijmout až po úspěšném přeléčení. V tom případě dítě dopravíte na tábor na vlastní náklady.

Jsou děti na táboře pojištěné?

Sjednáváme připojištění pro případ úrazu a odpovědnost za svěřené věci. Přesto však doporučujeme, aby si děti s sebou na tábor nevozily drahé věci. V případě, že si je nedají k nám do úschovy (možnost uskladnění v uzamčeném prostoru), neneseme za ně žádnou odpovědnost. Ve středisku není wifi, není proto ani potřeba mít s sebou techniku, která by příjem internetu zajišťovala. Naším záměrem je nechat děti prožít tábor v přírodě bez závislosti na technických přístrojích, které si v dnešní době užívají každodenně v průběhu roku.

Je možné děti na táboře navštěvovat?

Návštěvy dětí na táboře nejsou povoleny. Pouze výjimečně lze návštěvu dítěte sjednat s hlavním vedoucím tábora, a to minimálně dva dny před uskutečněním plánované návštěvy. Bude Vám pak umožněno se setkat s dítětem u brány tábora v omezené časové době, aby Vaše dítě nepřišlo o společné táborové aktivity. Ty by Vaší návštěvou mohly být takto i narušeny. Hlavním důvodem ale je to, že ze zkušeností víme, jak hodně mohou být děti po návštěvách rodičů rozrušeny. Velmi těžce se pak mnohdy vrací do táborového dění. Z těchto důvodů proto návštěvy rodičů a příbuzných nedoporučujeme.

Piště dětem co nejvíce, děti to velmi ocení a uděláte jim každou pohlednicí či dopisem velkou radost.

Na táboře budeme mít ke krátkodobým připojením k dispozici mobilní internet pro účely kontaktu s rodiči. Můžete posílat své vzkazy dětem na e-mailovou adresu tabor.spirala@seznam.cz. Budeme se snažit také pravidelně podávat informace o dění v táboře na naše facebookové stránky.

Přesto Vaše pohlednice a dopisy, které dětem poštou zašlete, pro ně budou nejdůležitější. Adresu tábora naleznete níže v kontaktech.

Co si má vaše dítě vzít s sebou na tábor?

Seznam doporučených věcí, které si mají děti vzít s sebou na tábor, bude brzy doplněn na naše stránky.

Koho a jak mohu kontaktovat?

 • Hlavní vedoucí tábora: Bc. Michal Ján Ďurkovič, tel.: 702 014 547

 • Zástupce provozovatele tábora: Mgr. Darja Šlahorová, tel: 733 736 232

 • Webové stránky s informacemi o táboře: http://www.spirala-ops.cz/tabory-spiralka/

 • Táborový e-mail: tabor.spirala@seznam.cz

 • Facebook: www.facebook.com/tabory.spiralka

 • Adresa tábora: Rekreační středisko Dopravák
  P.O.BOX 5
  687 08 Buchlovice

   

Dokumenty ke stažení:

Potvrzeni o zdravotni zpusobilosti ditete.docx (14784)

Prohlaseni o bezinfekcnosti ditete.docx (14261)

Tabor leták.jpg (980,2 kB)