Sociální služba

Poskytovaná sociální služba

Posláním sociální rehabilitace je podpora a posílení lidí se zkušeností s duševním onemocněním, kteří se vlivem své nemoci ocitli v situaci, kterou nedokážou vlastními silami řešit.

Cíle služby
1.  Uživatel je samostatnější v péči o domácnost.
2. Uživatel umí lépe komunikovat, navazovat a udržovat vztahy s lidmi.
3. Uživatel zná možnosti trávení svého volného času.
4. Uživatel má pracovní návyky a dovednosti, které mu mohou pomoci k získání
    pracovního uplatnění.

Cílová skupina
Lidé s duševním onemocněním z oblasti psychóz, neuróz a poruch osobnosti ve věku od 18 let.

Služba není poskytována

- osobám v akutní fázi závislosti na alkoholu, psychotropních látkách a hazardních hrách,
- osobám s jiným zdravotním postižením (neslyšící, nevidomí, středně a těžce mentálně
postižení).

Formy poskytování sociální služby
Služba je poskytována ambulantní a terénní formou. Ambulantní služba je poskytována
v prostorách organizace Spirála o. p. s. - Klub Kafe Ostrava, Čujkovova 3165/40a, 700 30
Ostrava-Zábřeh a Kafárna, U Oblouku10/501, 708 00 Ostrava-Poruba.

Terénní služba je poskytována na území města Ostravy a jejího okolí, přibližně v okruhu
do 30 km od Ostravy formou doprovodu uživatelů k lékaři, na úřady, podpůrných návštěv
v psychiatrických nemocnicích a doprovodu při skupinových volnočasových aktivitách
organizace. Mimo toho území může být služba poskytována ve výjimečných případech,
o kterých s ohledem na provozní možnosti a vytížení pracovníků rozhoduje vedoucí sociální
služby.

Zásady pro pracovníky sociální služby

  • Respektování svobodné volby uživatele - pracovníci podporují vlastní svobodné rozhodování uživatele.
  • Podporování nezávislosti uživatele - pracovníci aktivně vedou uživatele k přebírání zodpovědnosti za vlastní život.
  • Respektování soukromí uživatele - pracovníci zachovávají soukromí při jednání s uživatelem a mlčenlivost o informacích získaných při poskytování sociální služby.
  • Individuální přístup - pracovníci přistupují k uživateli podle jeho potřeb a přání.
  • Odbornost - pracovníci jsou kvalifikovaní k výkonu práce v sociální službě a své vzdělání si průběžně doplňují v odborných kurzech a seminářích, své profesní zkušenosti si vzájemně předávají v rámci týmové spolupráce.