Pro zájemce o praxi

Spirála o. p. s. ráda a aktivně spolupracuje s VŠ a VOŠ sociálními a poskytuje praxi jejich studentům. Počet studentů vykonávajících praxi je omezený a daný aktuální personální a provozní situací v organizaci. Pokud jako student máte zájem o vykonávání praxe v organizaci, kontakujte nás se žádostí o vykonávání praxe.

Mgr. Hana Bulavová - mentor praxí

klubkafeostrava.spirala@seznam.cz

731 781 757,  595 782 484


Přednostně přijímáme studenty motivované a se skutečným zájmem o cílovou skupinu lidí s duševním onemocněním a o práci Spirály o. p. s. Podmínkou k umožnění vykonávání praxe je zdravotní průkaz pro práci v potravinářství. Můžete si jej vyřídit až po domluvě o nástupu na praxi a to před zahájením výkonu praxe. Pokud by Vás práce v naší organizaci během praxe skutečně oslovila, můžete s námi dále spolupracovat jako dobrovolník.

                                                   Co se očekává od studentů?
Studenti v prvé řadě u nás absolvují své praxe. Již v průběhu praxe mají tzv. zážitkovou praxi - sebezkušenostní dny. Spolupracují v tyto dny s uživateli na jejich pracovních úkolech, které vykonávají v rámci pracovní a sociální rehabilitace v tréninkových kavárnách. Vyzkouší si tudíž tuto práci "na vlastní kůži" a během krátké doby se tak dostanou do užšího kontaktu s uživateli služby a mohou tak čerpat cenné zkušenosti.
V případě zájmu studenta o účast v projektu s ním budou sjednány podmínky a smlouva o dobrovolnictví. Ke studentovi pak bude vybrán bývalý uživatel sociální služby, který bude nyní zaměstnaný na DPP. Ve spolupráci se pak budou podílet na přípravách, realizaci a organizaci vzdělávacích, kulturních a zábavných akcí pro širokou veřejnost, které jsou realizovány v našich tréninkových kavárnách. Příklady těchto aktivit: pravidelné vzdělávací semináře Sestra.In pro zdravotní sestry, vernisáže výstav v Galerii U Oblouku, kurzy keramiky pro rodiny s dětmi, přednášky pro seniory, zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi apod.
Účast na konkrétních aktivitách bude se studenty předem domlouvat organizační pracovnice Spirály o.p.s. Podle jejich časových možností. Cílem je, aby se stali rovnocennými spolupracovníky našich uživatelů a byli jim v případě potřeby účinnou oporou při práci.